Menu


  • Cezary Szymański Architekt/Grafik

    Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, kierunek Architektura i Urbanistyka.
    Abslowent podyplomowych studiów na Akademi Sztuk Pięknych w Łodzi, kierunek Projektowanie Graficzne.